χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Απομακρύνοντας το νερό μηχανή λάσπης Volute
απομακρύνοντας το νερό μηχανή λάσπης βιδών
απομακρύνοντας το νερό εξοπλισμός λάσπης
διαλυμένος εξοπλισμός επίπλευσης αέρα
Λεπτός διασκορπιστής δίσκων φυσαλίδων
Λεπτός διασκορπιστής σωλήνων φυσαλίδων
Μέσα MBBR
Μηχανική οθόνη φραγμών
οθόνη περιστροφικών τυμπάνων
φίλτρο περιστροφικών τυμπάνων
οθόνη βημάτων απόβλητου ύδατος
Μέσα φίλτρων πισινών
νανο γεννήτρια φυσαλίδων
Μηχανή γεννητριών όζοντος
αυτόματο χημικό σύστημα χορήγησης της δόσης
Βιο σφαίρες μέσων
Μέσα αποίκων σωλήνων
Οθόνη βιδών
Στροβιλο ανεμιστήρας αέρα